/* */ /* */
gototopgototop

Nilai Ekonomi Koko

Penilaian Pengguna: / 98
Tidak MemuaskanTerbaik 

Sistem Tanaman Koko

SISTEM TANAMAN KOKO


Sistem Tanaman Koko Tunggal/ Monokultur

Sistem tanaman koko tunggal adalah sesuai bagi petani yang mempunyai keluasan tanah yang luas (15 ekar atau 6 hektar) dan semua tanaman komersil boleh ditanam mengikut nisbah tanaman 6:3:1 iaitu kelapa sawit, getah dan koko. Sistem ini bertujuan untuk membantu petani membangunkan sistem tanaman tunggal dengan kepadatan yang optima.

Dalam sistem tanaman tunggal ini, pokok lindungan sementara seperti pisang dan jagung secara umumnya boleh ditanam bersama-sama pokok lindungan kekal semasa fasa pembentukan tanaman.

Gliricidia macculata atau pokok lindungan kekal ditanam pada jarak 3m x 3m dan koko ditransplantasikan 6 hingga 9 bulan kemudian. Pokok lindungan kekal akhirnya akan berubah menjadi nipis pada jarak 12m x 12m apabila pokok koko tersebut dewasa dan matang (Gambar 1.1).Koko

Gliricidia Macculata

ANALISIS ALIRAN TUNAI

SISTEM TANAMAN KOKO TUNGGAL

SAIZ KEBUN

(hektar)

HARGA

(RM/tan)

NILAI KINI BERSIH

(RM@15%)

KADAR PULANGAN DALAMAN

(%)

TEMPOH BAYARAN BALIK

(Tahun)

1

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

10,809

17,662

24,515

31,368

38,221

45,074

27

32

37

42

46

50

6.4

5.8

5.3

5.0

4.6

4.3


PENDAPATAN

PENDAPATAN PETANI SEHEKTAR BAGI TANAMAN KOKO TUNGGAL

HARGA

(RM/tan)

PRODUKTIVITI

(tan/hektar)

PENDAPATAN KASAR

(RM/Tahun)

PENDAPATAN BERSIH

(RM/Tahun)

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000

4,560

6,060

7,560

9,060

10,560

12,060

Nota:

i) Pada tingkat produktiviti 1.5 tan/hektar
ii) Kos pengeluaran RM2,940/hektar/tahun (Tahun rujukan 2010)

Sistem Tanaman Integrasi Koko – Sawit

Sistem tanaman integrasi koko dengan sawit adalah bertujuan untuk membantu petani mendapatkan keuntungan yang optima dengan tanah yang terhad. Integrasi ini dilaksanakan melalui penanaman serentak di kawasan baru atau mengurangkan kepadatan tanaman sedia ada dan menanam baru tanaman integrasinya iaitu sawit.

Dalam sistem tanaman integrasi koko dengan kelapa sawit pepagar dua baris ini, kelapa sawit ditanam dua baris secara pepagar dan di antara pepagar ditanam dengan 6 baris koko. Sawit ditanam segitiga tidak sama iaitu 9.1 m x 9.1 m x 6.5 m dan antara baris sawit 8.5 m bagi memudahkan kerja-kerja pemungutan hasil kelapa sawit dan keperluan amalan agronomi. Jarak antara pepagar sawit  ialah 23 m. Koko ditanam 3 m segitiga sama. Jarak antara baris koko dan baris sawit ialah 5 m.

Sistem ini menggalakkan penuaian dan pengangkutan hasil tanaman lebih mudah dan sistematik. Sistem tanaman yang disyorkan bagi tanaman koko dengan sawit ditunjukkan pada Gambar 2.1.Koko

Sawit

ANALISIS ALIRAN TUNAI

SISTEM TANAMAN INTEGRASI KOKO – SAWIT

SAIZ KEBUN

(hektar)

HARGA

(RM/tan)

NILAI KINI BERSIH

(RM@15%)

KADAR PULANGAN DALAMAN

(%)

TEMPOH BAYARAN BALIK

(Tahun)

1

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

27,862

31,945

36,028

40,112

44,195

48,278

39

41

43

46

48

50

5.1

4.9

4.8

4.6

4.5

4.4

Sistem Tanaman Integrasi Koko – Getah

Sistem tanaman integrasi koko dengan getah ialah sistem pepagar satu baris. Sistem ini dilaksanakan kerana getah mempunyai sistem akar dan dahan yang agresif dalam mencari nutrien, air, ruang dan cahaya matahari. Orientasi baris tanaman ialah timur – barat supaya tanaman getah tidak banyak menghalang cahaya matahari kepada tanaman koko. Tanaman serentak ini memerlukan tanaman lindungan separa kekal atau kekal bagi koko.

Sistem integrasi ini perlu dibangunkan dengan barisan tanaman menghala ke timur – barat. Ianya perlu dibuat begini kerana getah mempunyai sistem pendahanan yang padat dan banyak menghalang cahaya matahari kepada tanaman koko jika orientasinya adalah utara – selatan. Dalam sistem baru ini, getah ditanam 28.2 m antara pepagar, 1 m dalam barisan dan 6 m ke barisan pertama koko. Koko ditanam 8 baris di antara pepagar getah dengan jarak tanaman 3 m segitiga sama (Gambar 3.1).Koko

Getah

ANALISIS ALIRAN TUNAI

SISTEM TANAMAN INTEGRASI KOKO – GETAH

SAIZ KEBUN

(hektar)

HARGA

(RM/tan)

NILAI KINI BERSIH

(RM@15%)

KADAR PULANGAN DALAMAN

(%)

TEMPOH BAYARAN BALIK

(Tahun)

1

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

35,498

39,878

44,252

48,619

52,993

57,367

37

39

41

43

45

47

5.6

5.4

5.2

5.1

5.0

4.9

Sistem Tanaman Integrasi Koko – Kelapa

Sistem ini membantu petani membangunkan sistem integrasi koko dengan kelapa menggunakan sisitem dua baris pepagar.

Sistem tanaman integrasi koko dengan kelapa ditunjukkan pada Gambar 4.1. Pokok kelapa ditanam menggunakan sistem dua baris pepagar dan di antara pepagar ditanam dengan 6 baris koko. Kelapa ditanam segitiga sama 7 m x 7 m x 7 m. Jarak antara pepagar kelapa ialah 23 m. Koko ditanam pada jarak 3 m segitiga sama. Jarak antara baris koko dan kelapa ialah 5 m. Pokok kelapa tinggi ditanam menggunakan sistem ini.Koko

Kelapa

ANALISIS ALIRAN TUNAI

SISTEM TANAMAN INTEGRASI KOKO – KELAPA

SAIZ KEBUN

(hektar)

HARGA

(RM/tan)

NILAI KINI BERSIH

(RM@15%)

KADAR PULANGAN DALAMAN

(%)

TEMPOH BAYARAN BALIK

(Tahun)

1

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

15,533

20,014

24,495

28,976

33,457

37,937

30

34

37

40

43

45

5.9

5.5

5.3

5.1

4.9

4.7

Sistem Tanaman Integrasi Koko – Buah-buahan (Durian)

Sistem pepagar satu baris adalah sesuai untuk tanaman integrasi antara koko dengan buah-buahan seperti durian kerana kesesuaian sistem pengakarannya. Sistem ini memberi pendapatan dari koko dan durian.

Koko boleh ditanam di kawasan kebun yang sedia ada atau di bawah pokok lindungan yang mempunyai nilai ekonomi. Namun, jarak tanaman pokok lindungan ini atau kebun sedia ada mestilah memenuhi keperluan lindungan pokok koko sehingga tempoh matang. Kebun sedia ada atau pokok lindungan berekonomi harus mempunyai struktur kanopi terbuka untuk pencahayaan yang cukup untuk kanopi koko.

Tanaman durian ditanam sebaris dengan jarak antara barisan 23 m dan barisan 10 m. Koko ditanam dengan 6 baris antara barisan durian. Jarak tanaman koko adalah 3 m segitiga sama dan jarak antara baris koko dengan baris durian ialah 5 m (Gambar 5.1).Koko

Durian

ANALISIS ALIRAN TUNAI

SISTEM TANAMAN INTEGRASI KOKO – BUAH-BUAHAN (DURIAN)

SAIZ KEBUN

(hektar)

HARGA

(RM/tan)

NILAI KINI BERSIH

(RM@15%)

KADAR PULANGAN DALAMAN

(%)

TEMPOH BAYARAN BALIK

(Tahun)

1

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

46,603

52,085

57,567

63,050

68,532

74,014

36

40

43

45

48

50

6.9

6.4

6.1

5.6

5.3

5.0

Sumber: Lembaga Koko Malaysia

Rantaian Nilai Koko

RANTAIAN NILAI KOKO

alt


Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

PENDAPATAN

 

PENDAPATAN PETANI SEHEKTAR BAGI TANAMAN KOKO TUNGGAL

 

HARGA

(RM/tan)

PRODUKTIVITI

(tan/hektar)

PENDAPATAN KASAR

(RM/Tahun)

PENDAPATAN BERSIH

(RM/Tahun)

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000

4,560

6,060

7,560

9,060

10,560

12,060

Nota:

i)                  Pada tingkat produktiviti 1.5 tan/hektar

ii)                 Kos pengeluaran RM2,940/hektar/tahun (Tahun rujukan 2010)